Živnostenské listy:
 
 • Vodoinstalatérství, topenářství
      montáže a opravy rozvodů vody, kanalizace a ústředního vytápění. Komplexní výstavba plynových kotelen.
   
 • Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
      domovní a průmyslové plynovody, spotřebiče s výkonem pod 50kW, spotřebiče s výkonem 50kW a více.
   
 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
      provádění dozoru investora – TDI
   
 • Zprostředkovatelská, obstaravatelská a poradenská činnost
      vyhledání optimálního řešení pro techniku prostředí budov.
Další činnost:
 
 • BUDERUS
      kondenzační kotle, stacionární litinové kotle velkých výkonů, kogenerační jednotky
      www.buderus.cz
   
 • UNIVERSA
      podlahové a stěnové vytápění, stropní chlazení, podlahové konvektory
      www.universa-cs.cz
   
 • BACOGA
      dodatečné utěsňování potrubí chemickou cestou pro rozvod plynu, vody, topení a kanalizace
      www.bacoga.cz
   
 • EKOSOLARIS
      solární technika, ohřev vody
      www.ekosolaris.cz

Přehled prováděných prací:
 

  Vodoinstalatérské práce
 
Vodovod
 • z plastů polyfůzně svařovaných, lepených a lisovaných
 • měděné rozvody spojované lisováním, letováním „na měkko“  i „ na tvrdo“
 • z ocelového potrubí pozinkovaného
 • z nerezového potrubí
 
Kanalizace
 • rozvody kanalizace vnitřní - z plastů spojovaných na hrdlo s praporkovým těsněním (systém HT), PVC potrubí spojované lepením.
 • rozvody kanalizace v zemi - z plastů (systém KG), kameniny
 • utěsňování prasklin a netěsností vnitřních rozvodů kanalizace chemickou cestou
 
Topenářské práce
 
 • potrubí plastové, měděné a ocelové
 • otopná tělesa plechová (BUDERUS, RADIK)
 • otopná tělesa litinová (ŽDB)
 • otopná tělesa s výměníkem z Cu (JAGA)
 • dekorační otopná tělesa (JAGA, KORADO)
 • podlahové konvektory (UNIVERSA, MINIB, OPL, JAGA)
 • podlahové vytápění (UNIVERSA, REVEL, REHAU, WIRSBO)
 • plynové závěsné kotle (BUDERUS, DAKON, VAILLANT, JUNKERS, PROTHERM, THERM)
 • plynové stacionární kotle (BUDERUS, VAILLANT, DAKON, THERM)
 • plynové kondenzační kotle (BUDRUS)
 • kotle na dřevo a uhlí (ATMOS, VERNER)
 • tlakové hořáky BENTONE
 • utěsňování úniků topné vody ze systémů ÚT až do 1000 litrů za den chemickou cestou bez nutnosti bourání!
 • utěsňování úniků z topných agregátů

 

 
Plynoinstalace
 
 • přípojky plynu STL, NTL (plast, ocel)
 • vnitřní rozvody plynu (ocel, měď)
 • průmyslové plynovody
 • bioplyn
 • utěsňování závitových rozvodů (úspora 50% oproti rekonstrukci plynovodu)